Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä

Hopea-Puro Oy, y-tunnus: 2860218-5. Fransuntie 9, 62200 KAUHAVA

2.Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Annika Puro-Aho, annika@hopea-puro.com, +358453598877

3.Rekisterin nimi

Tietosuojaseloste sidosryhmille ja asiakkaille

4.Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde) tai sopimus.

Oikeusperuste voi olla myös henkilön erikseen antama suostumus tietojen käsittelylle.

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on asiakas- tai liikesuhteen ylläpito ja sujuvan asiakaspalvelun varmistaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös yhteydenpitoon sähköpostitse, postitse tai puhelimitse rekisterinpitäjän tarjoamien palveluiden tarjoamiseksi, sekä mainonnan kohdentamiseksi digitaalisissa kanavissa (Esim. Facebook), sekä verkkosivun www.hopea-puro.com käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Eri tietolähteistä kerättyjä tietoja voidaan yhdistellä ja käyttää profilointiin mainonnan kohdentamiseksi. Päätöksenteko ei kuitenkaan ole automaattista.

5.Rekisterin tietosisältö

Asiakas- tai liikesuhteen ylläpidossa käsiteltäviä tietoja ovat:

 1. Henkilön nimi, henkilön puhelinnumero, henkilön osoite
 2. Henkilön edustaman yrityksen tiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, y-tunnus, www-sivun osoite)
 3. Tiedot henkilön tilaamista palveluista ja niiden muutoksista ja laskuttamisesta

Näitä tietoja voidaan käyttää mm. yhteydenpitoon puhelimitse ja sähköpostitse rekisterinpitäjän palvelujen tarjoamiseksi ja profilointiin.

Verkkosivun www.hopea-puro.com käyttäjäkokemuksen parantamiseksi käsiteltäviä tietoja ovat:

 1. Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot; esimerkiksi tiedot verkkosivun www.hopea-puro.com käytöstä kuten äskettäin katsotut tuotteet, ostoskoriin lisätyt tuotteet, sivuilla vietetty aika ja henkilön ip-osoite

Näitä tietoja kerätään evästeiden avulla ja niitä voidaan yhdistää muihin käsiteltäviin tietoihin ja käyttää mm.digitaalisissa kanavissa tehtävän mainonnan kohdentamiseksi ja profilointiin.

Asiakkaan antamalla suostumuksella käsiteltäviä tietoja ovat:

 1. Henkilötunnus
 2. Henkilön luottotiedot

Näitä tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän tarjoamien palveluiden rajoittamiseksi ja profilointiin.

Asiakassuhteen ylläpidossa tarvittavien tietojen säilytysaika on asiakassuhteen voimassaoloaika +24kk sen päättymisestä. Asiakassuhteen katsotaan päättyneen kun rekisteröity ei ole käyttänyt rekisterinpitäjän palveluita 12 kuukauteen eikä rekisterinpitäjällä ole avoimia myyntisaatavia rekisteröidyltä. 

Liikesuhteen hallinnassa tarvittavia tietoja säilytetään sopimussuhteen kannalta tarvittavan ajan.

Säilytysajan jälkeen tiedot poistetaan tai anonymisoidaan niin ettei niitä voida yhdistää henkilöön, poislukien yrityksen kirjanpitoa varten säilytettävät, mahdollisesti henkilötietoja sisältävät, manuaaliset tositteet (kuitit, laskukopiot ym), joiden säilytysaika on Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) mukainen säilytysaika.

Säilytysajan jälkeen manuaaliset tiedot tuhotaan riittävin teknisin menetelmin (esim. paperisilppurilla).

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan:

Asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteröidyn julkiseksi asettamista lähteistä kuten internet sivut ja sosiaalisen median kanavat.

Käyttäjän selaimeen asennettavien evästeiden avulla.

7.Lisätietoa evästeistä

Sivustomme käyttää evästeitä kävijämäärien, sivujen käytön ja sivustoa käyttävien yksilöityjen selainten analysoimiseen. Lisäksi keräämme tietoa siitä miten vierailijat käyttävät sivua.

Kerättyjä tietoja voidaan käyttää sivuston sisällön optimoimiseen kävijöiden kiinnostusta vastaavaksi, tietojen löytämisen helpottamiseksi, käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä hakukoneoptimointiin.

Lisäksi tietoja voidaan käyttää yrityksen markkinoinnissa (mukaan lukien kohdistettu mainonta) ja jakaa analytiikka-alan ja mainosalan kumppaniemme kanssa.

Voimme käyttää käyttäjän itsetään luovuttamia tietoja (esim.sähköposti-osoite) myös yksittäisen käyttäjän tunnistamiseen ja yhdistää tietoja sivun käytöstä kerättyihin tietoihin, mikäli käyttäjä on sen hyväksynyt selaimessaan.

Google- ja Facebook -evästeet:

Käyttämällä sivustoamme Google ja Facebook saavat automaattisesti muun muassa IP-osoitteesi ja tiedon että olet käyttänyt sivua, ja voi omien käytäntöjensä mukaisesti yhdistää näitä tietoja muista kumppanisovelluksistaan saamiensa tietojen kanssa ja jakaa edelleen omien kumppaneidensa (mukaanlukien tämä sivusto) kanssa. 

Sivustomme käyttää myös googlen mainos-evästeitä Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja kiinnostusten kohteiden raportointiin. Lisätietoja googlen evästetyypeistä on osoitteessa: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Räätälöidystä mainonnasta voit lukea lisää osoitteessa: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465#sensitive

8.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröityyn liitettyjä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • toimivaltaisen viranomaisen pyynnön tai oikeuskäsittelyn johdosta
 • rekisterinpitäjän palveluntarjoajille ja sopimuskumppaneille
  • Dropbox, Inc voi käsitellä pilvipalvelussaan tallennettuja tietoja oman tietosuojaselosteensa mukaisesti. Tällaisia tietoja ovat mm. tallennettujen asiakirjojen sisältö ja rekisterinpitäjän tallentamat kontaktitiedot. Dropbox, Inc voi jakaa tietoja omille yhteistyökumppaneilleen ja rekisterinpitäjän sallimille muille pilvipalvelun käyttäjille, mutta ei myydä tietoja. Tietoja voidaan näissä tapauksissa luovuttaa myös EU:n ulkopuolelle.
  • Rasofi Oy voi käsitellä tietoja teknisen ylläpidon yhteydessä rekisterinpitäjän valvonnassa (esim. verkkokaupan ylläpito), sekä palvelun tuottamiseksi (esim. yhteydenpito puhelimitse ja sähköpostilla). Käsiteltäviä tietoja voivat olla kaikki kerätyt henkilötiedot ja tiedot www.hopea-puro.com verkkosivun käytöstä (esim. Tilaukset).
  • Hubspot Inc. käsittelee tietoja rekisterinpitäjän kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.Käsiteltäviä tietoja voivat olla henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilön edustaman yrityksen tiedot ja tiedot verkkosivun www.hopea-puro.com käytöstä. Lisäksi käyttäjän luovuttamia tietoja voivat olla mm. verkkosivun www.hopea-puro.com lomakkeilta kerätyt tiedot, sekä sähköpostitse ja puhelimitse saadut tiedot, kuten henkilötunnus.
  • Oy Matkahuolto Ab voi käsitellä rekisterinpitäjän luovuttamia tietoja oman tietosuojaselosteensa mukaisesti. Rekisterinpitäjän luovuttamia tietoja voivat olla esimerkiksi; henkilön nimi, osoite, puhelin ja sähköposti-osoite.
  • Facebook Ireland Ltd. voi käsitellä tietoja verkkosivun www.hopea-puro.com käytöstä, kuten katsotuista tuotteista ja vierailluista sivuista. Tietoja voidaan käyttää mainonnan kohdentamiseen Facebook Ireland Ltd. hallinnoimissa kanavissa. Lisätietoja Facebook Ireland Ltd. tietosuojaselosteessa. Tietoja voidaan näissä tapauksissa luovuttaa myös EU:n ulkopuolelle.
  • Google Ireland Ltd. voi käsitellä tietoja verkkosivun www.hopea-puro.com käytöstä ja käsitellä niitä oman tietosuojaselosteensa mukaisesti: Luovutettavia tietoja ovat mm: henkilön ip-osoite ja tiedot sivujen käytöstä. Tietoja voidaan näissä tapauksissa luovuttaa myös EU:n ulkopuolelle.
  • The Rocket Science Group, LLC.  voi käsitellä rekisterinpitäjän luovuttamia tietoja oman tietosuojaselosteensa mukaisesti. Tällaisia tietoja voivat olla mm. tiedot verkkosivun www.hopea-puro.com käytöstä. Henkilön luovuttamia tietoja voivat olla mm. henkilön nimi, henkilön sähköpostiosoite, henkilötunnus, henkilön puhelinnumero.
  • Checkout Finland Oy käsittelee verkkosivulla www.hopea-puro.com tehtyjen tilausten maksutietoja. Rekisterinpitäjä ei säilytä maksutietoja vaan ne käsitellään ainoastaan maksupalveluntarjoajan toimesta. Tutustu maksupalveluntarjoajan tietosuojaselosteeseen.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Käsiteltävät tiedot on suojattu salasanalla ja tietoja pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan rekisterinpitäjän henkilökunta ja rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit rekisterinpitäjän valvonnassa, siltä osin kun se on välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjän omat tietotojärjestelmät on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toteutuksilla sisäverkon ulkopuolisia uhkia vastaan.

10.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti osoitteeseen: Fransuntie 9, 62200 KAUHAVA. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Verkkosivulle www.hopea-puro.com tallennetut tiedot voi tarkistaa ja korjata kirjautumalla verkkokauppaan.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeistä kieltäytyminen

Jos et hyväksy Google evästeitä voit asentaa selaimeesi google opt-out lisäosan. Tutustu lisäosaan ja sen käyttöön osoitteessa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Katso myös opas kohdennetulta mainonnalta suojautumiselta osoitteessa: https://www.youronlinechoices.com/fi/